1. Mósebók. Chapter 36

1 Þetta er ættartala Esaú, það er Edóms.
2 Esaú hafði tekið sér konur af dætrum Kanaaníta: Ada, dóttur Hetítans Elons, og Oholíbama, dóttur Ana, sonar Hórítans Síbeons,
3 og Basmat, dóttur Ísmaels, systur Nebajóts.
4 Og Ada ól Esaú Elífas, Basmat ól Regúel
5 og Oholíbama ól Jehús, Jaelam og Kóra. Þessir eru synir Esaú, sem honum fæddust í Kanaanlandi.
6 Esaú tók konur sínar, sonu sína og dætur og allar sálir í húsi sínu og hjörð sína og kvikfénað og allan þann fjárhlut, sem hann hafði aflað sér í Kanaanlandi, og fór í burtu frá Jakob bróður sínum til Seírlands.
7 Því að eign þeirra var meiri en svo, að þeir gætu saman verið, og landið, er þeir bjuggu í sem útlendingar, bar þá ekki sökum hjarða þeirra.
8 Esaú settist að á Seírfjöllum; en Esaú er Edóm.
9 Þetta er saga Esaú, ættföður Edómíta, á Seírfjöllum.
10 Þetta eru nöfn Esaú sona: Elífas, sonur Ada, konu Esaú; Regúel, sonur Basmat, konu Esaú.
11 Synir Elífas voru: Teman, Ómar, Sefó, Gaetam og Kenas.
12 Timna var hjákona Elífas, sonar Esaú, og hún ól Elífas Amalek. Þetta eru synir Ada, konu Esaú.
13 Þessir eru synir Regúels: Nahat, Sera, Samma og Missa. Þessir voru synir Basmat, konu Esaú.
14 Og þessir voru synir Oholíbama, dóttur Ana, sonar Síbeons, konu Esaú, hún ól Esaú Jehús, Jaelam og Kóra.
15 Þessir eru ætthöfðingjar meðal Esaú sona: Synir Elífas, frumgetins sonar Esaú: Höfðinginn Teman, höfðinginn Ómar, höfðinginn Sefó, höfðinginn Kenas,
16 höfðinginn Kóra, höfðinginn Gaetam, höfðinginn Amalek. Þessir eru þeir höfðingjar, sem komnir eru frá Elífas í Edómlandi, þessir eru synir Ada.
17 Þessir voru synir Regúels, sonar Esaú: Höfðinginn Nahat, höfðinginn Sera, höfðinginn Samma, höfðinginn Missa. Þessir eru þeir höfðingjar, sem komnir eru frá Regúel í Edómlandi, þessir eru synir Basmat, konu Esaú.
18 Þessir eru synir Oholíbama, konu Esaú: Höfðinginn Jehús, höfðinginn Jaelam, höfðinginn Kóra. Þessir eru þeir höfðingjar, sem komnir eru frá Oholíbama, dóttur Ana, konu Esaú.
19 Þessir eru synir Esaú og þessir eru höfðingjar þeirra, það er Edóm.
20 Þessir eru synir Hórítans Seírs, frumbyggjar landsins: Lótan, Sóbal, Síbeon, Ana,
21 Díson, Eser og Dísan. Þessir eru höfðingjar Hórítanna, synir Seírs í Edómlandi.
22 Synir Lótans voru Hórí og Hemam, og systir Lótans var Timna.
23 Þessir eru synir Sóbals: Alvan, Manahat, Ebal, Sefó og Ónam.
24 Þessir eru synir Síbeons: Aja og Ana, það er sá Ana, sem fann laugarnar á öræfunum, er hann gætti asna Síbeons föður síns.
25 Þessi eru börn Ana: Díson og Oholíbama, dóttir Ana.
26 Þessir eru synir Dísons: Hemdan, Esban, Jítran og Keran.
27 Þessir eru synir Esers: Bílhan, Saavan og Akan.
28 Þessir eru synir Dísans: Ús og Aran.
29 Þessir eru höfðingjar Hórítanna: Höfðinginn Lótan, höfðinginn Sóbal, höfðinginn Síbeon, höfðinginn Ana,
30 höfðinginn Díson, höfðinginn Eser, höfðinginn Dísan. Þessir eru höfðingjar Hórítanna eftir höfðingjum þeirra í Seírlandi.
31 Þessir eru þeir konungar, sem ríktu í Edómlandi, áður en konungar ríktu yfir Ísraelsmönnum:
32 Bela, sonur Beórs, var konungur í Edóm, og hét borg hans Dínhaba.
33 Og er Bela dó, tók Jóbab, sonur Sera frá Bosra, ríki eftir hann.
34 Og er Jóbab dó, tók Húsam frá Temanítalandi ríki eftir hann.
35 Og er Húsam dó, tók Hadad, sonur Bedads, ríki eftir hann. Hann vann sigur á Midíanítum á Móabsvöllum, og borg hans hét Avít.
36 Og er Hadad dó, tók Samla frá Masreka ríki eftir hann.
37 Og er Samla dó, tók Sál frá Rehóbót hjá Efrat ríki eftir hann.
38 Og er Sál dó, tók Baal Hanan, sonur Akbórs, ríki eftir hann.
39 Og er Baal Hanan sonur Akbórs dó, tók Hadar ríki eftir hann, og hét borg hans Pagú, en kona hans Mehetabeel, dóttir Matredar, dóttur Me-Sahabs.
40 Þessi eru nöfn höfðingja þeirra, er frá Esaú eru komnir, eftir ættkvíslum þeirra, eftir bústöðum þeirra, eftir nöfnum þeirra: Höfðinginn Timna, höfðinginn Alva, höfðinginn Jetet,
41 höfðinginn Oholíbama, höfðinginn Ela, höfðinginn Pínon,
42 höfðinginn Kenas, höfðinginn Teman, höfðinginn Mibsar,
43 höfðinginn Magdíel, höfðinginn Íram. Þessir eru höfðingjar Edómíta, eftir bústöðum þeirra í landi því, sem þeir höfðu numið. Þessi Esaú er ættfaðir Edómíta.